KM-banner1.jpg
KM-banner10.jpg
KM-banner11.jpg
KM-banner12.jpg
KM-banner13.jpg
KM-banner14.jpg
KM-banner15.jpg
KM-banner16.jpg
KM-banner25.jpg
KM-banner24.jpg
KM-banner23.jpg
KM-banner22.jpg
KM-banner21.jpg
KM-banner20.jpg
KM-banner2.jpg
KM-banner19.jpg
KM-banner18.jpg
KM-banner17.jpg
KM-banner26.jpg
KM-banner27.jpg
KM-banner28.jpg
KM-banner29.jpg
KM-banner3.jpg
KM-banner30.jpg
KM-banner31.jpg
KM-banner4.jpg
KM-banner5.jpg
KM-banner6.jpg
KM-banner9.jpg
KM-banner8.jpg
KM-banner7.jpg
Shadow
嘎千瑪哈嘎拉法會

嘎千瑪哈嘎拉法會

嘎千瑪哈嘎拉法會第三天,行程與前一日相同,使用的是第六世噶瑪巴通瓦敦殿的《焚敵》儀軌。法會由尊貴的國師嘉察仁波切、各大仁波切、祖古和堪布帶領修法

 

 

數千僧俗二眾天未亮就來到會場,參與黎明前開始的嘎千瑪哈嘎拉法會

 

全天的法會由尊貴的國師嘉察仁波切帶領

 

破曉前法鼓震天,氣氛雄壯威武

 

僧眾向法王法座獻曼達,並向帶領法會的仁波切和祖古們獻上供養

 

尼師們積極投入修法

 

座間休息時刻,小波卡仁波切和堪布東由仁波切享受快樂時光

 

為下一座法準備就緒

 

尊貴的國師嘉察仁波切主持下午的嘎千瑪哈嘎拉法會

 

金剛舞的金剛上師坐在瑪哈嘎拉哈夏多瑪之前

 

僧眾在日暮餘暉中繼續修法

 

男女老少的會眾,帶著虔敬與信心,堅守會場,領受加持