KM-banner1.jpg
KM-banner10.jpg
KM-banner11.jpg
KM-banner12.jpg
KM-banner13.jpg
KM-banner14.jpg
KM-banner15.jpg
KM-banner16.jpg
KM-banner25.jpg
KM-banner24.jpg
KM-banner23.jpg
KM-banner22.jpg
KM-banner21.jpg
KM-banner20.jpg
KM-banner2.jpg
KM-banner19.jpg
KM-banner18.jpg
KM-banner17.jpg
KM-banner26.jpg
KM-banner27.jpg
KM-banner28.jpg
KM-banner29.jpg
KM-banner3.jpg
KM-banner30.jpg
KM-banner31.jpg
KM-banner4.jpg
KM-banner5.jpg
KM-banner6.jpg
KM-banner9.jpg
KM-banner8.jpg
KM-banner7.jpg
Shadow
天噶仁波切揚希抵達德噶寺

天噶仁波切揚希抵達德噶寺

1. 上午八點左右,天噶仁波切與家人抵達德噶寺

 

2. 天噶仁波切在德噶寺大殿的玄關

 

3. 天噶仁波切一行準備向嘉察仁波切獻供

 

4. 天噶仁波切向嘉察仁波切獻曼達

 

5. 嘉察仁波切送給天噶仁波切特別具有象徵意義的海螺

 

6. 天噶仁波切拿著海螺

 

7. 天噶仁波切吹奏起海螺

 

8. 嘉察仁波切為天噶仁波切舉行淨障儀式

 

9. 天噶仁波切用淨口水

 

10. 嘉察仁波切準備一些大、中、小包的玩具禮物給姐姐、仁波切和新出生的弟弟

 

11. 嘉察仁波切與天噶仁波切闔家合影

 

12. 在正覺大塔內,嘉察仁波切帶領天噶仁波切向世尊獻缽及僧衣

 

13. 一行人在世尊聖像前合影

 

14. 嘉察仁波切和天噶仁波切

 

15. 嘉察仁波切和天噶仁波切繞行佛塔

 

16. 在大塔前合影留念